Покана

1baee49cb72669c7bf0fe5b4cdd1480aСТАРТОВА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВКУСОВЕТЕ ОТ ВЧЕРА”

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Раковски” уведомява всички заинтересовани страни, че ще бъде проведена стартова конференция по проект „Вкусовете от вчера – Валоризация на кулинарно наследство” в партньорство с австрийската МИГ „Elsbeere Wienerwald LAG” по договор № РД 50-75/07.05.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 „Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година.
Събитието ще се проведе на 01.08.2014г. /петък/, от 11:00 ч. в Заседателната зала на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр.
Раковски.

Comments are closed.