Конференция “Вкусовете от вчера”

В изпълнение на дейностите, заложени в проект “Вкусовете от вчера – Валоризация на кулинарно наследство”, на 01.08.2014г. в Заседателната зала на Народно читалище “Св. Св. Кирил и Методий” се проведе конференция във връзка със стартирането на проекта. Участие в срещата взе Джовани Иломеи – експерт по международни проекти, работещ в тясно сътрудничество с  МИГ Мармила, която е в основата на пилотния проект “Вкусовете от вчера”. По време на конференцията бяха обсъдени както пилотния проект, така и целите, дейностите и очакваните резултати на настоящия проект “Вкусовете от вчера – Валоризация на кулинарно наследство”. Разпределени бяха също така и ролите на желаещите да се включат в реализирането на проекта местни заинтересовани лица.

DSC03853 DSC03832 DSC03831 DSC03829

 

Comments are closed.