Филм за фестивалa на селската кухня по проект “Вкусовете от вчера”

Филмът представя фрагменти от осъществения фестивал на селската кухня в гр. Раковски, коментари на експертите и на представители на местната общност. Филмът е достъпен в You Tube на адрес:

http://www.youtube.com/watch?v=si3QweVwQ5w&feature=youtu.be

Comments are closed.