Очаквани резултати

Проектът очаква да постигне следните резултати:

 • Проучване и анализ на културните аспекти на местната кухня, включително: публикация за резултатите от анализа, включваща част със стари традиционни рецепти – национални публикации на езиците на съответния партньор (печатна форма), както и сборник с анализите на английски език, съпроводен от сравнителен анализ (поне в електронна форма).
 • Инвентаризация на типични и традиционни продукти и работилници (цехове) за производство на хранителни продукти, включително: публикации на инвентаризацията – публикации на националните езици на партньорите (печатна форма); обща колекция на пълната инвентаризация от регионите партньори на английски език, съпроводена от сравнителен анализ (поне в електронна форма).
 • Изградени мрежи на производители и ресторантьори – местни мрежи и транснационална мрежа, подкрепена от регламент за качество.
 • Проведени обучения за членовете на мрежата.
 • 2 фестивала на селската кухня – по един за всяка МИГ територия.
 • Изработена публикация и филм от всеки фестивал на селската кухня.
 • Разработени проектни уеб-сайтове и бази данни с рецепти, интервюта, анализи и проучвания, проведени по проекта във всеки МИГ регион – всеки от сайтовете ще бъде разработен на съответния национален език и на английски.
 • Проведени конференции за старт на проекта.
 • Проведена заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта.
 • Изработени матрици за мониторинг и оценка на изпълнението на проектните дейности.
 • Изработена вътрешна оценка на проекта, включително въпросници за всички участници – екип, заинтересовани страни, бенефициенти.
 • Изработени отчети – технически и финансови.

Вашият коментар