Постигнати резултати

В резултат изпълнението на дейностите по проект “Вкусовете от вчера – Валоризация на кулинарно наследство” към Януари 2015 са постигнати следните резултати:

  • изработена информационна брошура на български език. Достъп до нея може да получите тук.
  • проучване и анализ на културните аспекти на местната кухня. Достъп до анализа можете да получите тук.
  • инвентаризация на типични и традиционни продукти и работилници (цехове) за производство на хранителни продукти. Достъп до анализа можете да получите тук.
  • 2 фестивала на селската кухня – по един за всяка МИГ територия.
  • изработена публикация и филм от всеки фестивал на селската кухня. От тук можете да видите филма за фестивала проведен на територията на МИГ Раковски: http://www.youtube.com/watch?v=si3QweVwQ5w&feature=youtu.be
  • разработен проектен уеб-сайт и бази данни с рецепти на български и англииски език.
  • интервюта, анализи и проучвания, проведени по проекта във всеки МИГ регион.
  • проведени конференции за старт на проекта.
  • изработени матрици за мониторинг и оценка на изпълнението на проектните дейности.
  • изработени отчети – технически и финансови, както и междинен отчет за работата по проекта досега.

Вашият коментар