База данни с културно-историческо наследство

Типичната селска кухня е плод на вековен исторически процес в общества, които са били главни действащи лица във важни моменти от развитието на човешката цивилизация. В европейската култура масата е станала символ на гостоприемството и на посрещането в семейството, а храната се е превърнала в изразен език на чувствата. По тези причини селската кухня трябва да бъде защитавана и опазвана от опити за подправяне и фалшифициране, за да може да бъдат запазени нейната история, култура, качество и естественост.

Главна цел на проекта е чрез различни действия да преоткрие познанията, традициите и уменията, свързани с храната, като ценен елемент на историческото и културно наследство на територията. Проучването е отправна точка за реализацията на проекта, насочен към една нова философия на местното развитие, която дава предимство на двуединството кухня-култура и която ще служи за основа на организирането на мероприятия за сплотяване на населението и засилване на чувството му на принадлежност към територията на МИГ-а, както и на укрепване на икономическия отрасъл чрез създаването на мрежи и действия за териториално промоциране.

Проучването включва провеждане на изследване на населението, неговия културен аспект, свързан с местната кулинария, който принадлежи почти само на устните предания. То позволи откриване на антични рецепти в контекста на социо-културната принадлежност и послужи за анализ на връзката между храната и календарния цикъл, между храната и сакралността и др. Кулинарното наследство е неделима част от местното културно наследство, поради което се счита за един от възможните инструменти за промоциране на територията и обединяване на местната общност около общи цели за развитие.

Тук са публикувани  различните културно-исторически ценности на територията – опознайте ги, за да ги опазим заедно.

Цялото проучването можете да видите тук: http://vkusoveotvchera.eu/?attachment_id=497