Тематични интервюта

На тази страница можете да откриете интервютата с хората, живеещи на територията на МИГ Раковски, които пазят нашите традиции живи.

Интервю с Генка Гатова: https://www.youtube.com/watch?v=37-JTEh0yzk

Интервю с Павлина Рангелова: https://www.youtube.com/watch?v=PNE8psBZ8vc

Интервю със Савка Стойкова: https://www.youtube.com/watch?v=NOF5VBSy4lk

Интервю с Василка Шотлекова: https://www.youtube.com/watch?v=o40N7FJM7ek

Интервю с жени от с. Момино село: https://www.youtube.com/watch?v=4I8aHK4AiZM

Да опитаме гозбите: https://www.youtube.com/watch?v=pNfeoYcyDvg

Колективно интервю в празнично време: https://www.youtube.com/watch?v=FZKtCcLSejk

Интервю с Ана Пейчева от с. Секирово: https://www.youtube.com/watch?v=NJ6eGus8-5s

Интервю с Елена Чолакова от с. Секирово: https://www.youtube.com/watch?v=rZqJ5IWDaAo

Интервю с Надежда Табакова от с. Секирово: https://www.youtube.com/watch?v=qJUGajEr7KE

Интервю с хора от с. Секирово: https://www.youtube.com/watch?v=prfMFzrEfwQ

Интервю с Иванка Драгоева от с. Секирово: https://www.youtube.com/watch?v=kF4ofgHpRqo

Интервю с Пенка Терзийска от с. Генерал Николаево: https://www.youtube.com/watch?v=7XZU9lFffmM

Интервю с Ана Работова от с. Генерал Николаево: https://www.youtube.com/watch?v=apk3ExqL5oM

Интервю с Дафинка Стрехина от с. Генерал Николаево: https://www.youtube.com/watch?v=UlpRbCpIoAs

Интервю с Катя Земярска от с. Генерал Николаево: https://www.youtube.com/watch?v=uKkCvvR7wH0

Интервю със Стефана Ковачева от с. Генерал Николаево: https://www.youtube.com/watch?v=xfXWXeeN4Y0

Интервю с Мина Атанасова и Мария Гочева от с. Генерал Николаево: https://www.youtube.com/watch?v=apesPYitj4M

Интервю с жени от с. Белозем: https://www.youtube.com/watch?v=aCjUMShImoo

Интервю с жени от с. Болярино https://www.youtube.com/watch?v=ci6prvCIWOg

Песен на жени от с.Генерал Николаево: https://www.youtube.com/watch?v=-hEY1BDQshE