Традиционни производства на храни

Макар и малко, в община Раковски все още съществуват такива малки производства на хранителни продукти, които се приближават до занаятчийските храни на Родопите и Гоце Делчевско и които екипът, провеждащ проучването, успя да открие и запише. За целта на проучването тук са представени само някои от посетените работилници за селскостопански хранителни продукти, които са типични и дават представа за целия сектор.

 

ПЧЕЛАРСКА ФЕРМА „БАКЪРДЖИЙСКИ”
Пчеларската ферма е създадена от Иван Бакърджийски, като обгрижването и работата по производството на мед се поема от цялото му семейство. Стопанисват се около 170-180 кошера, отделно семейството се грижи за овощна градина, нива със зърнени култури и домашно отглеждани прасета. Годишно в пчеларската ферма се произвежда около 1 тон мед, като същевременно се произвежда пчелно млечице и други пчелни продукти, както и се създават пчелни семейства. Фермата е подпомагана по Програмата за развитие на селските райони с директни субсидии за всяко пчелно семейство. Фермата е създала собствен етикет, който поставя на буркани с пчелен мед. Медът на семейство Бакърджийски е познат и желан в района на община Раковски. В приложението към проучването има заснети кадри от пчеларската ферма и разговор в работна обстановка с Иван Бакърджийски.

 

ФЕРМА „ВАНЕВИ”
Трудно е да не се усмихнеш като видиш жизнения и енергичен собственик на ферма за производство на кисело мляко „Ваневи”. Горд от постигнатото с много работа и преодоляване на безброй трудности, Тодор Ванев разпалено разказва как е успял от нищото да създаде ферма, където да се произвежда истинско българско кисело мляко. А това е наистина постижение за сферата на преработка на прясно мляко. Киселото мляко на Тодор е направено от 100% прясно краве мляко, без никакви химически и други добавки, със закваска, съдържаща българска бактерия, без предварително извличане на маслото от млякото. Постигнатото наистина впечатлява, предвид огромната конкуренция в сектора, високите разходи за узаконяване и пускане в работа на мандра за краве мляко. Истината е, че отдавна в българските магазини липсва истинско кисело мляко. Технологичните процеси, които се използват от стандартните мандри за преработка на краве мляко, изключват правенето на кисело мляко само от краве мляко. Тодор Ванев с болка признава, че много от съгражданите му и познати са го смятали за луд, когато е започнал да реализира мечтата си. Днес той може да се похвали, че млякото му се изкупува като топъл хляб и дори не успява да задоволи търсенето.
Тодор Ванев е само на 30 години и е сред най-младите фермери в района на община Раковски. Започнал е преди 10 г. с две крави благодарение на баба си Величка и дядо си Тодор, на когото е кръстен, и е стигнал до 150 животни в момента. Кравефермата му има 60 дойни крави и 40 юници, които е развъдил от собствени приплоди. Едно от животните във фермата е отличено с трето място за най-красиво животно на Второто национално изложение по говедовъдство в Сливен, където класацията е обявена от независим съдия от Германия. За производството на кисело мляко той използва единство млякото, което се произвежда от собствената му кравеферма.
“Сред животните съм от малък и обичам да се грижа за тях”, признава Тодор и допълва, че с нетърпение е очаквал края на военната си служба преди десет години, за да се захване сериозно с животновъдство. Всичко, което знае в занаята, дължи на баба си и дядо си. Така Тодор днес продължава семейната традиция, но с нови по-големи мащаби – тегли кредит след кредит, купува нова техника, реставрира и разширява оборите, обзавежда ги с модерна доилна инсталация, държи на хигиената и качеството на суровото мляко, което излиза от фермата му.
Купува млекомати, които разполага в Пловдив и родното си село Стряма, притежава и оборудван хладилен бус за подвижна търговия на мляко. Има сертификат от Агенцията по храните и фермата му е първа категория – с право да реализира собствената продукция, както и договор с мандра от Маноле да изкупува суровината му, но държи колкото може той да продава сам млякото си, защото е сигурен в неговото качество, пък и мандрите много често си позволявали да разреждат млякото му с други примеси, освен че и предлагат унизително ниска изкупна цена.
В Стряма има още няколко фермери с повече животни, като Диан Димов, Васил Панов и Виталий, но Тодор е най-младият сред тях. Непрекъснато се информира за новостите в сектора и възможностите за кандидатства с проекти. Така е защитил и проект по Мярка 121 – за модернизиране за земеделските стопанства, като закупи нов трактор и тороразпръскващо ремарке. Инвестицията е за 170 хил. лева, като от тях 86 хил. лева са помощ от ЕС.
“Невъзможно е без тази помощ за закупя нова техника”, признава Тодор и се надява един ден създаденото от него да продължи да се развива от децата му. Получава субсидия за глава добитък – 240 лева за животно – и се надява държавата да промени политиката си за сектора млекопреработка с наближаващото премахване на квотите за млекопризводство, което той предвижда, че ще доведе сектора в България до пълен крах.
„Земеделието е неблагодарна и трудна работа, но когато я вършиш със сърце и си разбираш от работата, е по-лесно.” Благодарен е на баща си, който е плътно до него и се грижи за обработката на земята. В момента тя е 700 дка, но амбицията на Тодор е да стигне до 1000 дка.
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ МИЛКО БУРОВ
Основната дейност, осъществявана от Милко Буров, е в областта на производството на сурово краве мляко. Дейността си упражнява от години, регистрира се за първи път като земеделски производител през 2000 година. Започва да отглежда малък брой животни и с течение на годините ги увеличава. Към момента отглежда 68 броя млечни крави, 21 броя телета и малачета до 1 г., 1брой телета и малачета над 1 г. и под 2 г, 3 броя бици и 14 броя телета и малачета над 1 г. за разплод. Така общият брой на животните е 107. Основната порода е червено-жарена. Животните във фермата се контролират чрез репродуктивност на стадото.
Както всяко начало, така и тук земеделският производител преминава през множество перипетии, докато стигне до избистряне на идеята как би трябвало да изглежда една съвременна ферма. Благодарение на своята креативност и амбиция за реализация през този период собственика се доказва като един от големите животновъди в град Раковски и община Раковски. Отглежда едър рогат добитък с млечно направление за производство на краве мляко, което към момента има известен дефицит на пазара, от гледна точка на качествена млечна суровина, която да задоволи капацитета на млечната преработвателна промишленост. По-голямата част от млякото – около 100 % се предава в мекопреработващите предприятия на „Млечни продукти” ООД гр. Пловдив.
Обработва земеделски земи под наем и собствени в землището на град Раковски за производство на фуражи за собствената си кравеферма. Произведените фуражи се използват изцяло за собствени нужди – за изхранването на животните. Обработваната земя и наличните животни формират икономическия размер на стопанството – той е над минималния размер , необходим за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони в направление млечно говедовъдство. Общо обработваната земя, декларирана по системата ИСАК, е 635,210 дка, от които: 121,980 дка пшеница, 86.500 дка ечемик, 52.300 дка тритикале, 45,200 дка ръж, 67,210 люцерина, 262.02 дка естествени ливади.
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ СВЕТОСЛАВ БАЛАБАНСКИ
Светослав Балабански е пример за млад и амбициран земеделски производител. Започва с подкрепата на баща си, който дълго време дава да се обработва под аренда негова собствена земя, след което решават семейно да започнат сами да я обработват. Към момента обработват 100 дка с насаждения основно от тиква, зеленчуци, царевица. Производството от тиква миналата година е било високо оценено от съграждани и прекупвачи на земеделска продукция, като сред доволните клиенти е и една баничарница. За настоящия момент няма амбиция да преработва по някакъв начин произведеното от него. Разчита на подпомагане от Програмата за развитие на селските райони, от която получава директни субсидии, и се надява на модернизиране на неговото производство с помощта на одобрен проект от МИГ Раковски.
Нов момент от неговото развитие е създаването на овощна градина от череши. Горд е с насадените млади около 50 дръвчета и се надява след година-две да прибере първата си реколта от нея.

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕЛЕНА АЯНСКА
Елена Аянска е отново пример за млад български земеделски производител – последна година финансиран по Програма за развитие на селските райони, мярка „Млад фермер”, а тази година подписва и договор с МИГ Раковски за финансиране на проект за закупуване на специализирана селскостопанска техника за нуждите на селското стопанство и за изграждане на система за капково напояване.
Елена и семейството ѝ обработват 60 декара, от които 35 засяти с орехи и 10 – със сливи. Голямата гордост на Елена е ягодовото производство, което традиционно е много трудоемко и капризно, а освен това и трудно за достъп на пазара поради наводнението с внос от гръцки ягоди. Елена произвежда също и мед и се надява да разшири видовете овощни насаждения, макар че с болка признава, че всяка година, пресмятайки приходите и инвестираното от самите тях, се колебаят дали да продължат. На фона на труднодостъпния пазар, където диктува цената, а не качеството, и изтощителния труд, който се влага за производство на земеделска продукция, Елена споделя за пречките, които държавните институции изкуствено поставят с многобройните документи и изисквания, дългото чакане на одобрения, некоректните държавни служители, които проверяват на място, и дори налагане на финансова санкция произтичаща от техническа грешка на служител на ДФЗ, без шанс за пледиране на невинност или изплащане на дължимото след откриването на конкретните виновници.
Радват окото и душата равните и чисти редове с ягоди, както и смелостта и трудолюбието на семейството на Елена. Включването ѝ като земеделски производител в една мрежа от производители, ресторантьори и търговци е шанс за нея и продукцията ѝ да бъде популяризирана и оценена.

 

„АНДЖЕЛИНА” ЕООД – ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА НЕПРЕРАБОТЕНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
Основната дейност на „АНДЖЕЛИНА” ЕООД е производство на непреработена селскостопанска продукция. Арендуваните и наети от фирмата земеделски земи се намират в землището на гр. Раковски. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Петър Йосифов Инджов, който е и управител. Обработваните от дружеството площи за 2011/2012 са 909.600 дка. Земеделският производител е насочил интересите си главно в производство на зърнени и маслодайни култури. „АНДЖЕЛИНА” ЕООД гр. Раковски е регистрирана като земеделски производител за пръв път през 2011 г. Като основната дейност на дружеството е обработка на земеделски земи и производство на селскостопански продукти. Основните продукти, които произвежда „Анджелина” ЕООД, са пшеница, слънчоглед, ечемик, рапица.

 

ЕТ „БОЙКО ШОПОВ” – ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА НЕПРЕРАБОТЕНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
Основната дейност на ЕТ „Бойко Шопов” е обработка на земеделски земи и производство на селскостопански продукти. Обработваните от дружеството площи към момента са малко над 6 500,000 дка. Произвеждана продукция е разнородна като площите са рекултирани с пшеница, ечемик, царевица, рапица, слънчоглед, люцерна, ябълки и сливи. ЕТ „Бойко Шпов” се занимава със земеделие от края на 1995 г., а е регистриран като земеделски предводител от 2003 г. ЕТ „Бойко Шопов” има два одобрени и изпълнени проекта по програма САПАРД за закупуване на специализирана земеделска техника „Болгар ТК 80 П” и за създаване на трайни насаждения от сливи 70 дка и ябълки 30 дка със система за капково напояване на цялата площ, както и един проект по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 през 2009 г. за закупувуане на специализирана селскостопанска техника.

 

СЛАДКАРСКА КЪЩА „НАДЕЖДА ИН” ЕООД
Надя Чонкова е управител на сладкарска къща „Надежда Ин” ЕООД вече повече от 10 години, в които борбата за налагане на сладкарските изделия на пазара, за установяване на най-подходящи условия за производство и намиране на финансови средства за стабилната фирмена дейност са непрекъснати. Сладкарската къща отново е семеен проект, идващ като че ли още един път да докаже добрите резултати, до които съвместните усилия довеждат. Още веднага след прибирането на семейството от Германия, където работят в ресторанти и кухни, те решават да направят собствена работилница за сладки изделия. Към момента сладкарската къща произвежда над 100 вида торти, сладки и сладкиши, а в помещенията за правене на сладките изкушения работят 7 мили дами, до които рамо до рамо е и Надя. В процес е пускането в експлоатация на нов цех, където вече при по-добри условия, с по-добра техника (закупена с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони и МИГ Раковски) и при по-голямо пространство ще продължи майсторенето на торти и сладкиши.
Сладкарството е професия, която иска влагането на душа в това, което правиш. Гледайки красивите торти и несъмнено след опитването на едно от сладките изкушения на Надя, екипът на ФРКБПГО и МИГ Раковски са убедени в това. Трудностите пред сладкарската къща на Надя непрекъснато възникват, но те само допринасят за каляване на силната воля и решимост в желанието да предлагат своите сладки чудеса на малки и големи от района на Раковски, а и не само там. Отскоро фирмата предлага своята продукция на щанд в Кауфланд в гр. Пловдив, а предложения за отваряне на щандове валят и от други краища на страната – логично продължение, когато работиш с желание и сърце.

 

„АГРИНДО” ЕООД – ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ – ОРИЗ, ПШЕНИЦА И СЛЪНЧОГЛЕД
„Агриндо ЕООД е създадена от г-жа Таня Пачова през месец юни 2002 г. Тя е собственик и управител на фирмата. Първоначално фирмата се занимава с търговия и обработка на ориз след като закупува оборудване от Индонезия. Първоначалния капацитет е 2,5 тона на час. По-късно Агриндо ЕООД подобрява продуктовата си линия, закупувайки оборудване от Zaccaria Бразилия, като увеличава капацитета си на 16 мт/ч. Наред с това фирмата започва разпространение на своята продукция на местния пазар в местните верига магазини, както и изнася ориз в Турция, Румъния, Словакия, Чехия, Полша и Албания. Неразделна част от Агриндо ЕООД е непрекъснатият растеж и разширение на идеите и опита, посредством които фирмата остава конкурентно способна на пазара. Целта винаги е била да се осигури качествен ориз на конкурентни цени, осигуряване на различни видове ориз с високо качество, изцяло сертифицирани в ЕС и неевропейските пазари. След присъединяването ни към ЕС стремежът е да се отговори на нуждите на бизнеса на нашите клиенти, с цел да се постигне по-висок икономически растеж. В бъдеще фирмата се надява да открие възможности за износ на земеделски и хранителни продукти към Централна и Източна Европа и страните от Средиземноморието.

 

Обобщена информация и списък на съществуващите производства и работилници за преработка и продажба на земеделска продукция и хранителни продукти на територията на община Раковски (без да се твърди, че списъкът е изчерпателен) може да се откриете в края на проучването – Приложение 2 (виж страницата “Постигнати резултати”)