За проекта

95Проект “Вкусовете от вчера – Валоризация на културно наследство”

Номер на договора РД 50-75/07.05.2014 г.
Мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” от
Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година

Типичната селска кухня е плод на вековен исторически процес в общества, които са били главни действащи лица във важни моменти от развитието на човешката цивилизация. В европейската култура масата е станала символ на гостоприемството и на посрещането в семейството, а храната се е превърнала в изразен език на чувствата. По тези причини селската кухня трябва да бъде защитавана и опазвана от опити за подправяне и фалшифициране, за да може да бъдат запазени нейната история, култура, качество и естественост.

Главна цел на проекта е чрез различни действия да преоткрие познанията, традициите и уменията, свързани с храната, като ценен елемент на историческото и културно наследство на територията. Проучването ще бъде отправна точка, насочена към една нова философия на местното развитие, която дава предимство на двуединството кухня – култура и която ще служи за основа на организирането на мероприятия за сплотяване на населението и засилване на чувството му на принадлежност към територията на МИГ-а, както и на укрепване на икономическия отрасъл чрез създаването на мрежи и действия за териториално промоциране.

Специфични цели:

  • Изпълнение на съвместни дейности (съвместни проучвания, обучения, изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау) във връзка с: възстановяване на знанията за храненето като жест, чрез който се е изразявало културното съдържание на селското общество, към което се принадлежи;
  • Подпомагане на утвърждаването на уникална местна и регионална идентичност, което ще бъде в подкрепа за паралелното утвърждаване на европейска идентичност в голям дял от местното население, пряко (като участници в дейностите) или непряко (като консуматори, потребители) включено в този транснационален проект, основаващ се на дългогодишен европейски опит.
  • Свързване на оператори, които предлагат изключително добри услуги, позволявайки интеграция на свързаните помежду си производствени предприятия и откриване на нови пазари за търговия с типичните производства; промоциране на ресторантьорство, което е израз на социалността, религията и културата на територията; създаване на моменти на приобщаване на населението около храната; промоциране на територията; създаване на мрежи.

В рамките на проекта бе разработено и лого на проекта, което може да се ползва от всички членове на мрежата “Вкусовете от вчера”.

Logo_final_outlines

 

Ако сте член на мрежата “Вкусовете от вчера”, за да  ползвате логото в своите рекламни материали можете да го свалите в различни формати от следните линкове:

Вашият коментар